วิธีสมัครไอดี ขั้นตอนการสมัครไอดี แก้ไขที่ reg1.php